Jsme česká inovativní společnost. V naší experimentální vertikální farmě vyvíjíme a testujeme optimální způsob pěstování léčivých bylin.


Výhody indoor pěstování:

Kontrolované
prostředí
Monitorování a řízení klíčových parametrů: teplota, vlhkost, světlo, obsah CO₂ a dávkování živin.
Bez
pesticidů
Snížením vlivu škůdců a chorob ve srovnání s tradičním zemědělstvím lze pěstovat bez pesticidů a chemických hnojiv.
Úspora
vody
Spotřeba vody ve vertikální farmě je až o 90 % nižší než u tradičního zemědělství.
Úspora
plochy
100 m² pěstební plochy uspořádané vertikálně odpovídá 10 000 m² zemědělské půdy.
Cooltivation-vyzkum (1)

Výzkum a vývoj

 • vývoj nových kultivačních metod využívajících hydroponické systémy
 • nastavení optimálních podmínek prostředí – LED světla, teplota, vlhkost, obsah oxidu uhličitého, dávkování živin
 • zkoumání vlivu kontrolovaného prostředí na obsah bioaktivních látek v produktu
 • výzkum životního cyklu dané rostliny, zvýšení produkce a prodloužení vegetačního období 
 • laboratorní ověření obsahu účinných látek

Produkce

Specializujeme se na vertikální pěstování léčivých bylin. Volíme těžko dostupné, exotické rostliny, obtížně pěstovatelné v našich klimatických podmínkách, s obsahem žádaných účinných látek.

Šafrán setý (Crocus sativus)

 • bohatý na bioaktivní látky – crocin, picrocrocin, saffranal
 • přínos pro farmacii – antioxidant, antidepresivum, snižování hladiny cholesterolu
 • další využití – gastronomie, kosmetika, výživové doplňky
Cooltivation-produkce (2)
Cooltivation-technologie (2)

Technologie

 • kompletní technologie pro vertikální pěstování bylin v uzavřených prostorách
 • design šetřící prostor umožňuje velkokapacitní pěstování bez kompromisů v kvalitě
 • vertikální farma využívá automatizaci a senzory k monitorování a řízení klíčových parametrů prostředí
 • jednotlivé moduly pro konkrétní léčivou bylinu pomáhají škálovatelnosti

SPOLUPRACUJEME

Logo sic

O nás

Monika Němečková

Již během studia na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze mě nejvíce zaujala kombinace technologií, ochrany prostředí a využití přírodních zdrojů. I moje diplomová práce se věnovala fytoremediacím, tj. využití rostlin k akumulaci těžkých kovů z půdy.

A tak jsem se od práce ve firmě recyklující nebezpečné odpady, poradenství k zavádění systémů kvality, přes řízení společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky po konzultační činnost pro inovativní společnosti zabývající se výzkumem a vývojem dostala k myšlence založit COOLTIVATION a spojit tak všechny své vášně a dovednosti do jednoho projektu.

Alena Koubová

Jsem absolventkou Stavební fakulty ČVUT a inovace v zemědělství, konkrétně využití technologie vertikálních farem mě nadchly.
Po ukončení studia jsem se zaměřila na rekonstrukce bytů, kde jsem získala bohaté zkušenosti s technickým plánováním a realizací projektů. Tato práce mi poskytla pevný základ pro pochopení složitých projektů a zdokonalila mé organizační a komunikační schopnosti.
Zaujalo mne kontrolované pěstování medicinálních bylin a věřím, že mohu přispět k rozvoji efektivních a udržitelných řešení pro vertikální farmy. Má hlavní motivace spočívá v touze vytvářet smysluplné projekty, které mají pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.

Kontakt

COOLTIVATION s.r.o.

Sídlo: Na Maninách 1590/29, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Provozovna: Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice

IČ: 197 67 498